Den svatého Valentýna

0 Menu Hledat

Svátek  svatého Valentýna,  nebo-li Valentýn, připadá na 14. února a slaví se nejen v anglosaských zemích jako svátek lásky mezi zamilovanými. V tento den se tradičně posílají dárky, květiny, sladkosti a přáníčka s tematikou stylizovaného srdce, jako symbolu lásky.

Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném ve starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do „urny lásky“ vloženy lístečky se jmény dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ v následujícím roce.

Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 14. února. Svátek Lupercalia splynul s oslavami mučednictví Svatého Valentýna a vznikl romantický svátek, který je nyní 14. února slaven.

K Valentýnu se váže celá řada zvyků. Jedná se především o společnou oslavu svátku zamilovanými páry, darování valentýnských přáníček k vyznání lásky (tzv. valentýnky) nebo uzamykání zámečků lásky. „Zámky lásky“ se objevují po celém světě především na zábradlí mostů, jako na příklad na Pont des Art v centru Paříže, ale také v Benátkách a v New Yorku.